Jacht

Jacht

Jagen is in zweden geen sport, maar een serieuze bezigheid en noodzakelijk voor het onderhoud van de wouden en de wildstand.

Jager ben je pas na een studie en het afleggen van een examen. Hierdoor heeft een jager veel kennis van de bossen en het wild dat daar in leeft. Ook moet je als jager ieder jaar schietoefeningen doen om het jachtbewijs te behouden.

Wildlive Adventures, Vasselsjön 5, 71493 Kopparberg, Zweden

Jagen gaat in zweden niet in grote groepen, maar op

een eerlijke manier door met 1 of 2 jagers de bossen

in te gaan. Aan de hand van sporen, uitwerpselen en

vegetatie wordt het wild opgespoord. Hierdoor heeft

het wild net zoveel kans als de jager.

We vertellen dit, om duidelijk te maken dat de jacht

niet voor de lol is, al blijft het natuurlijk erg spannend.

Buiten dit alles is het verse vlees op tafel ook niet te

versmaden.

Bij ons kunt u de jacht van dichtbij meemaken en door de bossen geleid worden door onze jagers die graaghun kennis met u willen delen.

Zij kunnen u wijzen op sporenen aangeven welke dieren er in een bepaald gebied leven.